listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Svenskserbiska demonstrationer kommer symboliskt att starta lördagen den 1 mars kl. 12.44, varmed organisatören, Serbiska ungdomsorganisationen i Sverige, vill påminna allmänheten i Sverige och i omvärlden om Säkerhetsrådets resolution 1244, enligt vilken Kosovo är en integrerad del av republiken Serbien.

Bland serber som bor i Sverige så har det de senaste dagarna spridits SMS-meddelanden där folk uppmanas att ”demonstrera för Kosovo”. I meddelandena har man angett tid och plats för demonstrationerna, beteckning på organisationerna som skickat uppmaningen, men inget namn på någon organisatör. Det är någon som på detta sätt leker med serberna. Det handlar alltså om en falsk kallelse.

Vi offentliggör här tillförlitlig information som vi fått från Serbiska ungdomsorganisationens kontor (på Bellmansgatan i Stockholm).

Demonstrationerna kommer att hållas lördagen den 1 mars på Mynttorget (Stockholm) tidigt på eftermiddagen. Organisatör är Serbiska ungdomsorganisationen i Sverige ( Srpska omla­din­ska organizacija u Švedskoj ). Den förste talaren väntas exakt klockan 12.44, varmed organisatören vill att demonstranterna, men framförallt allmänheten i Sverige och i omvärlden, skall påminnas om Säkerhetsrådets resolution 1244, som berör Kosovo och där det sägs att Kosovo är en del av staten Serbien. Demonstrationerna kommer att hålla på fram till klockan 15.

Samma dag, den 1 mars, vid samma tidpunkt (12.44) kommer demonstrationer att hållas i Malmö (Stortorget) och Göteborg (Götaplatsen). Vi hänvisar läsarna av Aktuellt i Diaspora till Serbiska ungdomsorganisationens officiella hemsida,www.srpstvo.com, där information om demonstrationerna kontinuerligt uppdateras. ”Det våldsamma, orättfärdiga och obegripliga avskiljandet av Kosovo och Metohija från Serbien och det serbiska folket tvingar oss att höja våra röster mot övermakten och orättvisan och uttrycka vårt stöd för vårt Fosterland och vårt folk i Serbien och i Kosovo och Metohija” sägs det i början av Serbiska ungdomsorganisationens kungörelse.

Vi vidarebefoldrar uppmaningen från demonstrationsorganisatören, Serbiska ungdomsorganisationen i Sverige, att i så stort antal som möjligt den 1 mars samlas på Mynttorget i Stockholm för att med värdighet uttrycka sitt missnöje med brottet mot Säkerhetsrådets resolution och den illegitima stölden av Kosovo.