listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Det digitala biblioteket Europeana

10 miljoner böcker, foton, filmklipp och tidningar ska finnas tillgängliga för allmänheten via internetportalen Europeana 
http://www.europeana.eu/ senast 2010. Det är EU-kommissionens målsättning. Det står i ett Pressmeddelande som Diaspora har fått från EU-kommissionen i Sverige. Men fortsättningen stöter delvis på patrull i form av en splittrad europeisk copyrightlagstiftning. Nu startar kommissionen ett öppet samråd för att få in synpunkter på hur europeisk upphovsrätt kan reformeras.

Det digitala biblioteket Europeana har funnits i snart ett år och antalet verk som här görs tillgängliga har fördubblats bara sedan november 2008 till 4,6 miljoner verk. Men det finns en stor skillnad i de insatser som görs i olika EU-länder för att digitalisera kulturarvet – Frankrike står t.ex. för 47 procent av innehållet i Europeana, Storbritannien knappt 8 procent, Sverige drygt 5 procent och Italien drygt 1 procent. 

– När det gäller t.ex. Jane Austens verk, finns de i Europeana för att Ungern lagt ut dessa på ungerska. Vi skulle upp skatta om brittiska institutioner också kunde lägga ut dem på engelska, tillägger Martin Selmayr, EU-kommissionens talesman i IT-frågor och media.

De verk som finns inlagda i det europeiska digitala biblioteket är till övervägande majoritet inte längre skyddade av upphovsrätten (som generellt sträcker sig till 70 år efter en författares död). Men arbetet med den fortsatta digitaliseringen stöter nu på problem i form av upphovsrättsliga lagar. 

– Det visar att Europeana inte på egen hand kan sätta Europa på den digitala världskartan – vi måste samarbeta för att få upphovsrättsliga lagar som passar den digitala tidsåldern, säger Viviane Reding, kommissionär för IT-frågor och media.

EU-kommissionen lanserar nu ett öppet samråd som kommer att pågå fram till den 15 november. EU-kommissionen ställer bland annat frågorna: Hur kan digitaliserade texter och bilder göras tillgängliga för EU-invånarna? Bör samarbetet förbättras med förlag om upp hovsrättsligt skyddade verk?

Viviane Reding kommenterar samtidigt Googles pågående arbete med att digitalisera böcker:

– Kommissionen välkomnar diskussionerna mellan Google och de nationella biblioteken i Frankrike och Italien om ett eventuellt samarbete gällande böcker vars upphovsrätt löpt ut, vilket skulle skapa en bredare tillgänglighet för vårt kulturarv. Kommissionen skulle vilja se, som ett resultat av samarbete mellan Google och nationella bibliotek, att böcker som inte längre är upphovsrättsskyddade som digitaliserats av Google inte bara görs tillgängliga via Google Book Search utan också via webbsidorna hos de nationella biblioteken och via det europeiska digitala biblioteket, Europeana.