listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu


De nordiska språken är alltmer närvarande i Belgrad. I Belgradskommunen Obrenovac håller man på att, i ett initiativ från kommunledningen som helhjärtat stöds av medborgarna, som i ett pussel lägga till nya bitar i sitt nordiska projekt. 

Obrenovac-gymnasiets svenskutbildning, som drog igång förra året med stöd från det serbiska utbildnings- och kulturministeriet, har fått två nya avdelningar. Intresset för svenska är i tilltagande. Detsamma gäller för finska, där man vid sidan av vuxenutbildningen även fått en kurs i finska för barn. 
Med anledning av kursverksamheten i nordiska språk i Obrenovac så uttalade sig nyligen borgmästaren, Nebojsa Seran, på den lokala tv-kanalen MAG och sade att Obrenovac kommun även fortsättningsvis kommer att stödja dessa två nordiska skolor, vilket kommer att vidga horisonten för ungdomen i Obrenovac. "Våra barn behöver resa till andra länder, särskilt i Norden, för att se hur man lever i den normala världen", sade borgmästaren. 
Med början i januari i år så började lokaltidningen Obrenovacke novine publicera en konversationskurs i svenska, norska, danska och finska. 
Författarklubben i Obrenovac, en grupp med barnboksförfattare, håller på att sammanställa en samling med barnberättelser i översättning till de nordiska språken. Varje författare kommer att ha varsin berättelse översatt till svenska, norska, danska och finska. 
Man har höga förväntningar på ett projekt på den privata tv-stationen MAG, där man under året kommer att inleda en serie med inslag om kultur och liv i de nordiska länderna. Till detta projekt kommer man att knyta ytterligare ett tjugotal lokala tv-stationer i Serbien. En miljonpublik på serbisk tv kommer också få kontinuerlig information om de nordiska länderna. 
* Det finns ett intresse bland Obrenovac-gymnasiets svenskelever att under 2005 tillbringa en månad i svensk familj, helst på landet, där man under denna tid skulle hjälpa till med hushållssysslor och samtidigt lära sig svenska. Obrenovac kommunfullmäktige kommer att hjälpa till med resekostnaderna. Intresserade familjer kan för ytterligare information vända sig till de nordiska skolornas föreståndare i Obrenovac, Cedomir Cvetkovic. E-post:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Efter ett inslag från Obrenovac i den tryckta upplagan av Diaspora så reagerade några av våra läsare. Frågorna rörde inte bara möjligheten att ta emot barn från Obrenovac under sommarlovet, utan man ville också hjälpa skolan i Obrenovac med begagnade datorer till ett klassrum. Frågan som vi fick var om skolan tog emot begagnade datorer. Från Obrenovac har vi fått ett positivt svar. Och inte bara det ­ i det brev som vi tagit emot framgår det att den lokala vårdcentralen saknar såväl medicinsk utrustning som datorer. Obrenovac är med sina 80 000 invånare en av 17 Belgradskommuner och man vill där utveckla vänskapsband med alla de nordiska länderna. I kommunen verkar Skolan för svenska och finska språket. I Obrenovac verkar även Nordiska kulturrådet och, enligt vad vi erfar, skall man snart bilda Serbisk-nordiska vänskapsförbundet. I projektet ingår att man skall utnämna Obrenovac till en serbisk-nordisk kommun. Intresserade privatpersoner och institutioner i Sverige som vill hjälpa Obrenovac kan, på svenska eller serbiska, höra av sig på den e-postadress som vi givit eller via e-post till kommunfullmäktige: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..