listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Restaurangköken måste bli säkrare arbetsplatser, även för dem med bristande kunskaper i svenska. Arbetsmiljöverket riktar fram till och med januari 2013 information till landets restauranger. Det sker i form av en webbplats, en film och checklistor – på tolv språk. Finns inte någon variant av sydslaviska språket (serbiska, kroatiska, bosniska), tyvärr. Detta är ett misstag eftersom det är ett stort antal f d Jugoslaver som äger en restaurang eller som jobbar I branschen.

De vanligaste olycksorsakerna på restaurangerna är fall på glatta golv, skärsår från knivar och brännskador från kok- och uppvärmningsutrustning och vätskor. Även hot- och våldsituationer är vanliga. Mellan 2007-2011 har 1 258 anmälningar rapporterats om arbetsskador i branschen, står det i ett pressmeddelande som Diaspora har fått.

Det är just i köken som flertalet skador sker. Här finns även en stor andel arbetskraft född i andra länder än Sverige – grupper som bor här permanent och de som har tillfälliga arbetstillstånd. Migrationsverket gav för 2012 cirka 1 400 arbetstillstånd till den sistnämnda gruppen. Totalt innefattar målgruppen många tusen arbetstagare i Sverige. Den bransch som hade den största andelen utrikes födda egenföretagare var hotell- och restaurangbranschen, där 70 procent var födda utanför Sverige.

Något grupperna ofta har gemensamt är bristande kunskaper i svenska. Det gör det svårare att ta till sig information, exempelvis att arbetstagare har rätt till introduktion, hur de kan hantera riskerna och undvika vanliga skador.

– Vi kan inte acceptera en dubbelstandard där vissa arbetstagare har tillgång till information om en säker arbetsmiljö och andra inte. Därför gör vi nu en informationskampanj som riktar sig till dem med lägre kunskaper i svenska inom restaurangbranschen, säger Håkan Olsson, tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket. Syftet med kampanjen är att minska antalet skador bland restauranganställda. Kampanjen är en del av ett regeringsuppdrag om att informera utländsk arbetskraft. Den innehåller bland annat ett brev till 14 000 restaurangägare samt webbplatsen. Där får arbetstagare och arbetsgivare information på tolv språk. En film finns också på webbplatsen, med exempel på vanliga skador inom branschen.

– Myndigheter har traditionellt svårt att nå ut till de här målgrupperna på målgruppernas egna villkor. Därför är webbplatsen, filmen och broschyrerna ett effektivt sätt att komplettera våra vanliga kanaler, säger David Khabbazi,kampanjansvarig.