listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

 

Både fresken och kapellet som ligger i klocktornet har målats av munken Timotej (Milan Kosanović), och helgonets arm är gjuten av företaget Ljubos Mekaniska & Gama (som ägs av Ljubo Sazdić). Foto: Aco Dragićević

På ena sidan av klocktornet på Sankt Sava-kyrkan i Stockholm, den som vetter mot den glasade antekyrkan, har man byggt en brunn med en källa från Sankt Vasilije Ostroski.

Ovanför brunnen finns en fresk av Sankt Vasilije där undergöraren har armen utsträckt. Den utsträckta delen av armen är gjuten i brons och sedan förgylld. Den är inkorporerad på ett fint och lyckat sätt i fresken, som med all säkerhet är ett unikt konstverk inom den ortodoxa världen. Ur den utsträckta armen och halvöppna handen rinner det vatten. Källan finns där för att inge mod hos de modfällda, friska upp de trötta, släcka törsten hos de törstiga. Kapellet i klocktornet, tillägnat Sankt Vasilije Ostroški, är bara ett av många bevis på att serberna i Skandinavien, liksom alla serber överallt, vördar och hedrar helgonet och undergöraren.

Hercegovinaserberna har startat en förening som samlar hercegovinare i Sverige och som bär namnet Sankt Vasilije Ostroški.

I det kulturella och andliga centrum som är Sankt Sava-kyrkan tolkar kyrkobesökarna det som ännu ett under av helgonet att det i templets glasade antekyrka växer vinranka, fikonträd och olivträd, som planterades när kapellet heligförklarades.