listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

                                                           Vad betyder DIASPORA?

diaspora (grek. diaspora utspridning) kallas förhållandet att en religiös folkgrupp lever utanför sitt ursprungsområde i samhällen som domineras av en annan religion. Uttrycket avsåg ursprungligen judarna ”i förskingringen” dvs. utanför Palestina, men har också använts i fråga om t. ex protestantiska grupper i katolska länder, liksom assyriska och syrianska kristna grupperna i bl. a. Sverige. Med betoning på den etniska aspekten kan man begagna sig av ordet om t. ex de stora grupper av människor från olika afrikanska samhällen som till följd av slavhandeln tvingades leva utanför Afrika

Diaspora, nr 3, juni 1998.

Källa: National encyklopedin, fjärde bandet, sidan 555, spalt 3, Bokförlaget Bra Böcker AB Höganäs 1990


Ivan Österblad, Elena Dahl, Claes Hjertman och Lennart Heidenborg om tvåspråkig kulturtidskrift Diaspora

"Diaspora" - ett ord laddat med hemlöshet, hemlängtan och främlingskap, men också med hopp om återförening, hemkomst. Är det ett bra namn för en tidskrift, som ges ut med ambitionen att förena kulturer? Blir inte bilden av isolering och väntan på att återresan skall kunna anträdas alltför tyngande? Inte nödvändigtvis.
Kraftfältet mellan förskingring och förening ger utrymme för spännande tankar. Den som lämnat sitt fosterland söker sitt hemland. Kulturer kan svårligen förenas, men de kan mötas söka och finna varandras värden och kvalitéer. I Diaspora försöker Aco Dragicevic förverkliga något av det slaget. Men en travesti på Tegnér vill han kanske: "inom Sveriges gräns erövra sitt land åter". Men inte bara detta. Han vill också öppna ögon på ömse sidor om en kulturgräns.
Diaspora kan upplevas som ett brobygge, som påbörjas samtidigt - med olika material och arkitektur - från två motsatta stränder. Någonstans skall spannen mötas. När de mötts kan vi gå över bromitten, beskåda och ta till oss de traditioner och de tankar, som skapat den andra brodelens form och struktur.
När jag fick Diaspora i min hand trodde jag att de två delarna, den serbiska och den svenska, skulle vara spegelbilder av varandra, samma texter på två språk. Bra, att det inte var så. Det hade varit en alltför kantig och ospännande metod. I Diaspora får läsaren möta de två kulturerna i texter, som fungerar oberoende av varandra. Jag kan inte läsa serbiska, men i de svenskspråkiga texterna ser och känner jag kulturmötet. Inte som i en spegel, utan som det bör vara, i reflexer och glimtar från prismor av olika material, form och färg.
Artiklarna bjuder på flera stimulerade och nyfikenhetsväckande möten. Inte visste jag något om Alfred Jensen eller att Runeberg översatt serbiska folksånger. Jag går kanske inte vidare med min nyvunna kunskap om dessa båda, men tankar om värdet av kulturmöten har fått näring och bekräftas ytterligare av intervjun med och artiklarna om Straja Novovic. Den fortsatta läsningen bjuder på teater, barnkultur, näringsliv... 

Ivan Österblad

På Tidskriftbiennalen ´98 i Stockholm har jag fått ett nummer av Diaspora. Trots att tankarna var upptagna med poesi, kastade jag genast en professionell blick på Diaspora och uppfångade några av dess goda sidor. Missförstå mig inte - jag är inte journalist, min blick kunde inte på något sätt vara professionellt journalistisk. Men ack så professionell i alla fall. Jag råkar nämligen känna ett antal ryssar som skriver poesi och prosa...även drama... Jag har själv översatt en del och publicerat, eftersom översättningar till svenska kan publiceras, men det finns ingen tvåspråkig rysk-svensk tidskrift där våra skrivande förmågor - unga och gamla - kan publicera sina alster på ryska (...) Jag tyckte att Diasporas grundare lyckades lösa en del av sådana problem. I Diaspora fanns dikter både på serbiska och svenska eftersom tidskriften består av en serbisk och en svensk del. Det enda jag kan tillägga just nu är att jag hjärtligen hoppas att ett par professionella personer ur rysk diaspora får lust att göra något liknande för den ryska minoriteten i Sverige

Elena Dahl


Vid en demonstration mot fjolårets NATO-attack mot Jugoslaven snubblade jag över Diaspora ­ och har sedan dess blivit en uppskattande läsare. Diaspora har fördjupat och färglagt kunskaperna om serberna och deras kulturyttringar samt, inte minst, ökat medvetenheten om dynamiken i en kulturkrets, som ­ i likhet med andra små nationers - inte är särskilt i fokus hos oss. Det allra mest positiva är, att kulturartiklarna liksom proven på prosa och poesi ger en väldig lust att gå vidare. I min outröttliga jakt på serbisk litteratur i översättning har jag blivit en plågsam person för personalen på vårt stadsbibliotek, misstänker jag. Till stor förtrytelse ser jag att bibliotekets serbiskspråkiga hyllor bågnar av gammalt och nytt: härligheter utom räckhåll. Även med kombinationen ryska och Ljubomir Devics utmärkta ordbok som nyckel förblir också den serbiskspråkiga delen av Diaspora rätt svårdechiffrerad - och därför naturligtvis alldeles särskilt lockande - som en rebus, som man lyckas lösa bara delvis.
Som "gammal svensk" uppskattar jag artiklarna med invandrarperspektiv, möjligen eftersom de ofta ger nya infallsvinklar och inte sällan bekräftar mina egna intryck av både första och andra generationens jugoslaver i Sverige. Den geografiska förflyttningen eller den icke-svenska bakgrunden har exempelvis inte resulterat i rotlöshet eller vilsenhet utan i stället utgjort en grogrund för väl utvecklade rötter i två kulturer.

Claes HjertmanDet är alltid lika roligt när jag får min Diaspora i brevlådan.

Lennart Heidenborg


Här kan man köpa diaspora

PRESS STOP
DROTTNINGGATAN 35 
111 51 STOCKHOLM

FRIDHEMSKIOSKEN 
DROTTNINGSHOLMSVÄGEN 14 
112 42 STOCKHOLM 
TIDNINGSSPECIALISTEN 
ODENGATAN 30 
113 51 STOCKHOLM 
PERON GODIS 
KUNGSGATAN 56
111 22 STOCKHOLM
PETERS TOBAK 
KUNGSGATAN 30 
111 35 STOCKHOLM 
HÅLLPLATSENS T & T 
FOLKKUNGAGATAN 112 
116 30 STOCKHOLM
S.N. PRESS & SPEL 
DICKSONS VÄG 6 
213 68 MALMÖ

TITTIS SPEL & TOBAK 
CLAESGATAN 8 
200 42 MALMÖ 
VIDEO PINK PALMA 
ALMTORGET 1 
214 57 MALMÖ
SAQHI 
WACHTMÄSTAREGATAN 
11 200 32 MALMÖ 
PRESS STOP MALMÖ 
SÖDERGATAN 20 
211 34 MALMÖ 
PERSBORGS TOBAK 
PERSBORGS TORGET 
200 31 MALMÖ 
MALMÖ CIGARR 
GUSTAV ADOLFS TORG 41 
211 39 MALMÖ 

KONSUM TRE 
REKSGATAN 2 
415 01 GÖTEBORG
TANGERUDS TOBAK 
VÅRVÄDERSTORGET 6 
418 31 GÖTEBORG 
KIOSKEN TURISTEN 
KUNGSPORTSPLATSEN 2 
411 10 GÖTEBORG

SOLNA CENTRUM TOBAK 
STADSHUSGÅNGEN 2, SOLNA C. 
171 45 SOLNA 
RTR ROBINS TOBAK 
JÄRNAGATAN 10 
151 72 SÖDERTÄLJE 
TOBAKSCENTRALEN 
KONTINENTGATAN 2 
231 23 TRELLEBORG
EVAN´S KONFEKTYR 
TORGGATAN 4 
332 23 GISLAVED 
FITTJA TOBAK & SPEL 
FITTJAVÄGEN, FITTJA CENTRUM 
145 51 NORSBORG 
TENSTA TOBAK 
TENSTAGÅNGEN 39, TENSTA C. 
163 04 SPÅNGA 
ANDERSSONS BENSIN 
ÖSTRA STORGATAN 44 
293 33 OLOFSTRÖM 
VÅRBERGS TOBAK
VÅRGBERGS TORG 22 
127 04 SKÄRHOLMEN 
KONSUM EXTRA 
DROTTNINGGATN 36 
341 36 LJUNGBY 
TÄBY TOBAK 
ÖSTERNTOTGET 153 
183 34 TÄBY 
HEDBERGS TOBAK 
ÖSTERLÅNGGATAN 52 
502 32 BORÅS 
COMMERCEKIOSKEN 
ÖSTER LÅNGGATAN 5 
731 32 KÖPING 
WHLBERGS PRESS CITY 
DROTTNINGGATAN 2 
753 10 UPPSALA 
HURTIGS TORG SPEL 
HURTIGS TORG 8 
136 02 HANINGE 
MEGA I ANGERED 
ANGEREDS TORG 
424 22 ANGERED 
TRAFIKKIOSKEN 
STORA TORG 
301 10 HALMSTAD 
BERGLUNDS TOBAK 
STORGATAN 39 
302 43 HALMSTAD

ARKAD KIOSKEN 
DROTTNINGGATAN 39 
4161 33 TROLLHÄTTAN

CIRO TOBAK GALLERIAN- 
CARELIIGATAN 5 
632 20 ESKILSTUNA 
CITY TOBAK 
S:T LARSGATAN 33 
582 24 LINKÖPING
ANWARS KIOSK 
VÄSTRA GATAN 78 
442 31 KUNGÄLV 
BJÖRKLUNDS TOBAK 
STUREGATAN 10 
722 13 VÄSTERÅS 
PRESS STOP LUND 
KLOSTERGATAN 8 B 
222 22 LUND 
RINKEBY TOBAK 
RINKEBY TORG 
163 05 SPÅNGA 
R. HANSSONS TOBAK 
JÄRNVÄGSGATAN 1 
652 25 KARLSTAD 
ALBY KIOSKEN 
ALBYVÄGEN 3, ALBY T-BANA 
145 59 NORSBORG 
N. JONSSONS TOBAK 
SLOTTSGATAN 119 
602 22 NORRKÖPING

PRESSBYRÅN SKÄRHOLMEN CENTRUM 
127 48 SKÄRHOLMEN

TRIAL DRAGAN AB 
SÖDERGATAN 58 
252 25 HELSINGBORG

ANNIKAS KIOSK, P-BYRÅN 
DROTTNINGAGATN 14 
702 10 ÖREBRO 

ARLÖVS TOBAK & SPEL 
LUNDAVÄGEN 29 
232 32 ARLÖV 
RAYMONDS TOBAK ALBY CENTRUM 
145 02 NORSBORG
PANONJIA FOOD 
KLOSTERGATAN 68 
553 35 JÖNKÖPING