listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

DIASPORA

Tvåspråkig tidskrift om kultur och folkbildning

Ägare:
BOSPA FÖRLAG

Postadress:
DIASPORA
Box 5021 
152 05 Södertälje

Internationellt standardiseringsnummer: 
ISSN 1402-9308 Reg.

Nummer tidskriften:
22 515

Telefon: 08 550 62 873
Fax: 08 550 62 873 
Postgiro: 498 09 34-6

Program:
Diaspora är en tvåspråkig tidskrift om kultur och folkbildning. 
Diaspora kommer ut på svenska och serbiska med olika artiklar 
om konst, skönlitteratur, folkdans, film, intervjuer med både 
svenska och utländska eldsjälar.

Spridning:
Över hela landet.

Huvudmålgrupp:
Invandrarna med jugoslavisk bakgrund.

Utgivningsplan: Varannan månad

Upplaga:
2000 ex.

Antal utgåvor:
6 per år

Annonspriser: 
1/1 sida svart/vitt 7500 Kr (185x257mm) 
1/2 sida svart/vitt 3750 Kr (185x126mm) 
1/4 sida svart/vitt 1875 Kr (90x126mm)

Tekniskdata: 
Tryck: Offset Format: A4 
Sidor: 28 - på svenska: 14 - på serbiska 14

Prenumerationspris:
100 Kr per år 

Ansvarig utgivare och chefredaktör: 
Aco Dragicevic 
Telefon: 08 550 62 873 
E-post: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Hemsidahttp://www.dijaspora.co/


TVÅ TIDNINGAR I EN INNEHÅLLSRIK OCH LEVANDE TIDSKRIFT