listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

 
Genom sekler har intresset för en fresk, som lystrar till namnet Kristi uppståndelse i Milesevaklostret tilltagit alltmer. Det rör sig om en fresk i Mileseva, ett kloster uppfört under 1200-talet (1234) som mausoleum och donation av kung Vladislav II, son till Stefan Prvovencani. Inte ens i dag, sju sekler efter det att en okänd freskomålare målat en av änglarna i Milesevas klostervalv, har intresset svalnat, särskilt inte hos konsthistoriker och konstnärer, för att försöka förstå den gåtfulla väg som lett fram till ängels "födelse" som fresk men framför allt som konstverk. Denna ängel, i själva verket blott en detalj i fresken, har fört in Milesevaklostret i den skattkammare som utgörs av mänsklighetens gemensamma egendomar. Den betydelse Birka, en ö i närheten av Södertälje i Sverige, har för världens kulturarv - ett minnesmärke av nollpunktsklass - samma betydelse har Klostret Mileseva i Serbien.

Vid ett "möte" med denna väggmålning tittar ängels, sittandes på en gravvård iklädd en klädesdräkt lika vit som den renaste snö och med ögon utstrålande barmhärtighet, besökaren rakt i ögonen, oavsett från vilken vinkel ikonen och dess skönhet betraktas. Det verkar som om den Vita ängeln och besökaren samtidigt skulle vilja förlänga sitt "möte" och föra ett "samtal fram mot en fullkomlig förståelse av det budskap som ängeln förkunnar och som talar om Kristi uppståndelse.

Ännu en detalj är värd att nämna i samband med ikonen i Milesevaklostret, icke desto mindre därför att den styrker ikonens betydelse för hela mänskligheten. När den första satellitsignalen sändes från Europa ut i rymden, som ett "paket av jordiska bedrifter", i själva verket ett budskap till eventuella förnuftiga varelser ute i rymden, innehöll sändningen bilder föreställande människans erövring av månen, Kinesiska muren och - Vita ängeln. Det förmodades att om det ute i rymden skulle finnas förnuftiga varelser så skulle dessa förstå det budskap som Vita ängeln förmedlar med sin uppenbarelse och bild, det vill säga kärlekens och förståelsens budskap. Det budskap som den Vita ängeln i Milesevaklostret har förmedlat under de gångna sju seklen, har "Diaspora" fört vidare i början av sin levnad och gör det igen nu, i början av det nya millenniet, genom att på sin första sida publicera en reproduktion av den Vita ängelns gestalt.

Översättning: Nadja Chekhov
Diaspora nr.13