listovi5433cirN
latN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Största kapitalet arbetsvanan från Sverige

Djordjo Antelj från Hercegovina har förverkligat sin dröm - att åka utomlands, tjäna pengar, återvända till sitt gamla hemland och driva sitt eget företag och affärer. Tidigare i Sverige hade Djordjo eget småföretag och är idag en renommerad affärsman i sitt fädernesland, Serbien. Han är ordförande i Industriföretagsföreningen i Serbien ­Montenegro, en sammanslutning av privata industriföretag. Detta var tillräckligt skäl för Diaspora att vända sig till Djordjo att i en artikel skriva någonting om denna Industriföreningens roll och dess aktörer, företagsägare i Serbien-Montenegro, liksom om sina erfarenheter från Sverige som kom till nytta när han bedriver företagandet i Serbien.

Jag är särskilt hedrad att via Diaspora hälsa mina landsmän, vänner och bekanta i Skandinavien, den källan i vilken jag släkte min törst en gång i tiden.
Av Djordje Antelj
År 1965 hade jag tur att kunna komma till Sverige som studentpraktikant och där arbetadea jag sedan och levde över ett decennium. Där arbetade jag dag och natt i detta underbara land, ett land som då hade den högsta
levnadsstandarden i världen.
Erfarenhet och kunskap som jag förvärvade av detta underbara folk i Sverige,inte bara på det professionella planet, utan också levnadskultur och skapandet för sig själv och andra, allt detta tog jag med mig vid återvändandet till mitt hemland, då Jugoslavien, nu Serbien och implementerade på bästa sätt som jag kunde. Jag återvände med ett blygsamt penningkapital, men med stor professionell erfarenhet och med vana till hårt arbete.
I början av åttiotalet började jag med några grävmaskiner men idag är det en av de största privata byggnadsfirmorna i Sebien-Montenegro. Man skall veta att det är mycket lättare att åstadkomma vinst i detta land än i Sverige, ty
Serbien är ett land i förvandling och har inte riktig konkurrens. Dom statliga företag som är både klumpiga och dåligt organiserade kan inte vara en konkurrens till oss privata företag.
Nu är det rätta ögonblicket för våra landsmän i diasporan att investera kapital i Serbien-Montenegro, för här finns nu möjligheterna att tjäna pengar. Vårt land är på sin väg till Europa, utan återvändo, och efter år av sanktioner, krig och demokratiska förändringar.

Bildandet av privata företagares industriförening

I Serbien pågår procedur kring införande av ny konstitution och med detta etablerandet av rättsstaten och skapandet av rätta förutsättningar för investering av inhemskt och utländskt kapital. För varje dag är det mer och
mer utländska investeringar här och det märks överallt. Belgrad håller på att bli både Sydeuropas politiskacentrum och affärscentrum.
Meningen med grundandet av privata företagares industriförening i Serbien var en vision som nu har fått sin bästa affirmation med våra lokala regionkontor i hela landet och med oss tusentals medlemmar som har egnat
våra liv åt privat företagande vittnar bäst om vilka dimensioner förändringen och förvandlingen har nått i detta land.

Intressanta för staten endast när den behövde mjölka pengar av oss

Privata industriföretagareföreningen har samlat sig kring en av de största tillgångarna- privat företagande. Under de senaste sex decennierna har privat företagande och allt kopplats till det, och vi företagare har förpassats med våld till ytterkanten av samhällslivet. Vi var intressanta och föremål för diskussion och uppmärksamhet endast när staten behövde pengar, antingen genom påhittade företagsskatter eller andra olika påtryckningar från den korruptionssmittade myndighetsapparaten. Idag sysselsätter jag och mina kolleger i våra firmor våra egna familjer plusöver en halv miljon anställda och genom detta vet jag att vi lyckats bevara den privata kapitalens institution. Inte bara bevara , utan också bekräfta den som den mest vitala potential i vårt land, ett potential som har förmåga att vända Serbiens näringsliv till en positiv trend som möjliggör social och allmän framgång för hela samhället.

Erfarenheter som jag skaffat vid utländska marknader ger oss uppmuntran att ta vår del av ansvaret att skapa en sådan affärsmiljö i Serbien som gynnar investeringar av vårt kapital, kunskap, teknologi och våra affärsförbindelser över hela världen. Här är människor som vi som genom skaparkraft och kapital är drivkraften i hela samhället och är samhällelig elit och en grund för hela samhället. Ägare av privatkapitalet möts överallt i den civiliserade och utvecklade världen med respekt och välkomnas som samtalspartner, vare sig det handlar om kultur, sport, politik eller
business.
En värld som har höga politiska ambitioner bygger sina politiska program i samarbete med kapitalet som möjliggör en högre grad av sysselsättning, lyfter näringsverksamhet och höjer medborgarnas levnadsstandard. Dessa erfarenheter och förändringar måste vi integrera i vårt dagliga arbete medan framåtskridande politiska och samhälleliga krafter inom våra företag skall se dessa som verktyg för förverkligande av sina mål. Vår industriförening tar till vara i själva verket Serbiens intressen och skyddar den och dess medborgare från förfall, som nu har pågått i ett decennium.

Ett rikare och lyckligare Serbien

Under tiden som vi utvecklat regionala och kommunala industriföreningskontor i hela Serbien har vi sett och förstått att det finns ingen intressekollision mellan oss kapitalägare och arbetsgivare å ena sidan och arbetare å andra. Arbetarna med sina fackföreningsorganisationer måste se oss som strategiska partners som har intresse av att utveckla och satsa på de precis som på oss själva, ty vårt kapital finns här och är bundet här och därav detta intresse. Vi kommer inte från fjärran exotiska öar och vårt kapital är inte resultat av olika manipulationer och från virtuella källor, utan är resultat av vårt hårda arbetet inom privata affärer som varat i merän ett decennium och där vi återinvesterat vår vinst i våra utvecklingsplaner.
Privata företagare och industrimän i Serbien utgör idag bästa bevis även för de utländska investerarna om att det lönar sig att investera i Serbien och att man kan tjäna pengar här. Serbien kommer blland anat med vår hjälp genom
att vi tar på oss vår del av ansvaret att bli centrum för Sydosteuropa, såväl affärsmässigt som kulturellt. Endast på så sätt kan vi lämna ett rikare och lyckligare Serbien som arv till våra kommande generationer.

Härmed vänder jag mig, som ordförande i Industriföreningsförsamlingen till våra landsmän i förskingringen att satsa sitt sparade kapital och utnyttja gynnsamma lånemöjligheter utomlands att investera här och nu, eftersom det
är nu som som det är det bästa ögonblicket för investeringar, nu när Serbien befinner sig i förrandling och många statliga företag och övriga statliga tillgångar privatiseras. Investeringar i affärsbyggnader och privata
bostadsbestånd lånar sig i detta land, där efterfrågan är stor och hyrorna höga. Det investerade kapitalet kommer att betala sig bäst, återbetalas inom 6-7 år och därefter har man gratis tillgångar .
Till våra landsmän önskar jag all framgång, god hälsa och lyckosam återvändo till sitt ursprungsland.

* Författaren till denna artikel, Djordjo Antelj är ordförande i
Industriföreningen i Serbien och ägare av byggnadsföretaget GEMAX från
Belgrad som nyligen firat 15-årsjubileum. I Djordje Anteljs biografi utgör
vistelsen och arbetslivserfarenheten från Sverige en betydande del.