listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Nakon što je Dijaspora objavila ekskluzivno članak o tome kako je Google proguglao ćirilicom (Dijaspora broj 46, 2005 strana 2) u prilici smo da čitaoce upoznamo sa srpskim pretraživačem Pogodak (www.pogodak.co.yu ). Isto tako belež imo i pojavljivanje najobimnije e-biblioteke sajtova na srpskom jeziku. Ono ćto Google mo že uraditi i ćto radi na globalnom, to isto radi Pogodak! na lokalnom planu, čak, kada je u pitanju srpski jezik, - ćirilično i latinično pismo, Pogodak! je uspećniji. A, što se tiče e-biblioteke www.podlupom.com valja reći da sa zbirom od 5 hiljada mrežnim mesta (web-stranica) ne zaostaje za razvijenijim bibliotekama u svetu.

Stokholm - Beograd (Dijaspora) Pogodak! (http://www.pogodak.co.yu/) je pretraživač lokalizovan za srpski jezik na globalnoj mreži. Ovaj pretraživač je sakupio i organizovao kompletan sadržaj sa Interneta na srpskom jeziku. Pomoću ovog pretraživača na lak i efikasan način može se doći do željenih informacija sa svih sajtova na srpskom jeziku. Nećemo pretjerati ako ka žemo da je Pogodak, kada je srpski jezik u pitanju, odnosno pretraživanje na srpskom jeziku, prevazi ćao čuveni Google.

Posebna pogodnost koja Pogodak izdvaja od ostalih pretraživača jeste da medju "pogodjenim" stranicama nećete naći sadržaje izvan domaćeg Interneta- što u velikoj meri posetiocima olakšava posao.

Baza od sedam miliona stranica

- U ovom trenutku, Pogodak ima sakupljene podatke o preko sedam miliona stranica, što predstavlja celokupan internet na srpskom jeziku. Pored toga, velika prednost je u tome što je on u potpunosti prilagođen srpskom jeziku i podržava pretragu po padežima, rodu i broju, kao i uporedo pretraživanje u ćirilici i latinici. Zbog ove osobine jedino Pogodak! ( http://www.pogodak.co.yu/ ) moze da analizira sve što interesuje korisnike Interneta koji žele pretraživati na srpskom jeziku.

Pored pretrage web-a Pogodak omogućava i pretragu slika sa dela Interneta koji je na srpskom jeziku, kao i e-mail adresa što korisnicima omogućava da dođu do svih potrebnih kontakata, ka če u izjavi za "Dijasporu" Bojan Rendulić, prvi čovek Pogotka.

Posetioci koji koriste ovaj pretraživač fokusiraju se na same rezultate pretraživanja, a ne na načine kojima bi došli do kvalitetnih rezultata.

Prednosti korišćenja lokalizovanog pretraživača

Pretpostavimo da posetilac koji dodje na Pogodak! želi da pronađe lokacije na kojima se nalaze fotografije i muzika verovatno najpoznatije domaće pevaćice Svetlane Cece Ražnatović. Najlogičniji, najkraći i najjednostavniji način jeste da na pretraživaču, u polje za pretragu, ukuca njen nadimak: Ceca.

Ukoliko se na Pogotku u polje za pretragu ukuca ova ključna reč, dobija se preko 50.000 veb stranica, na kojima se u najvećem broju slučajeva nalaze traženi sadržaji. Ukoliko se pretraga po kriterijumu ove ključne reči izvrši na nekom od globalnih pretraživača, koji u svojim bazama imaju podatke o web lokacijama koje nastaju širom sveta, dobiće se stotine hiljada rezultata, od kojih će većina biti potpuno neupotrebljiva. Ceca je, primer radi, naziv udruženja španskih finansijskih institucija, a na jednoj od lokacija čija će se adresa pojaviti na prvoj stranici sa ponudjenim rezultatima možete da saznate sve o evropskom programu istraživanja uglja i čelika.

Sistem pretraživanja uključuje tzv. stemming (u našem slučaju pretraživanje po padežima, (npr. rezultati: grad, gradu), pretraživanje bez obzira na slova sa i bez dijakritičkih oznaka (ć - c varijanta pisanja). Interesantan je i vredan beleženja i ovaj detalj. Pogodak! omogućava jedinstveno pretraživanje ćiriličnih i latiničnih sajtova. Ovo poslednje znači da se za upit koji je napisan bilo ćirilicom ili latinicom dobijaju sadržaji koji su napisani na oba pisma.

- Stalna unapređenja ovog servisa će se kretati u pravcu daljeg prilagodjavanja srpskom jeziku, njegovom rečniku i gramatici i boljem zadovoljavanju potreba korisnika na srpskom internet prostoru, kaže za "Dijasporu Bojan Rendulić.

Beb-stranice pod jednom lupom

Ako prihvatamo misao da je Internet nezamislivo velika biblioteka i da su pretraživa č i, manje- više, vrata za ulazak u tu biblioteku čije korištenje zavisi od snalažljivosti (i obaveštenosti) svakog posetioca- ljudima koji stoje iza Pogotka valja odati priznanje za svestran i srpskom jeziku prilagodjen pretraživač, Pogodak je otvorio vrata s kojih se lakše, uz uštedu vremena (a vreme je novac), ulazi u srpski deo globalne mreže.

Za kraj valja reći da još jedan segment Interneta na srpskom jeziku zavredjuje da se spomene. Re č je o registru linkova sabranih u jedan Katalog ili u jednu e-biblioteku. Pod lupu je stavljen ogroman broj stranica na srpskom jeziku - oko 5000 stranica svrstanih u preko 24 kategorije i č ak 379 podkategorija. Tako se i zove mrežno mesto http://www.podlupom.com/ . Pod lupom, da se primetiti, nije nikakva kopija ne č ijeg rada (biblioteka linkova na južnoslovenskim jezicima uglavnom se kopira i oblikuje, menjaju ć i adresu, prema granicama republika nekadasnje Jugoslavije i nahodjenju onih koji se odlu č e da kopiraju mrežno mjesto). Pod lupom izrasta u autenti č nu e-biblioteku i ve ć se može sa bazom podataka od 5000 sajtova tretirati kao solidna Arhiva srpskog dela globalne mreže, gde se lakše, neuporedivo lakše snalaziti i gde je lakše birati željeni elektronski put ka globalnoj mreži, odnosno njenom srpskom delu.

- Prema nezvaničnim podacima ukupan broj YU domena kreće se od 25 do 30 hiljada registrovanih mesta to jest web-stranica. "Pod lupom" želi i može da "indeksira" sva ova mesta, kaže u izjavi za Dijasporu Milenko Kusurovi ć koji stoji iza projekta "Pod lupom". To će biti uskoro, dodaje Kusurović , nakon što bude završen odgovarajući sistem pretraživanja baze podataka. Naš cilj je, uz prikupljanje što većeg broja zanimljivih mrežnih mesta, obezbediti jednostavno i pregledno predstavljanje kolekcije, kako bi korisnici svetske mreže brzo i lako pronašli ono što traže.http://www.podlupom.com/obezbedjuje tri vrste pretraživanja; pored razgledanja i pretraživanja naše kolekcije, mrežno mesto "Pod lupom" posetiocima omogu ć ava pretraživanje strana na srpskom jeziku ali i pretra ž ivanje svetskih mesta, tj. strana na bilo kom jeziku, kaže na kraju Milenko Kusurović .