listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu

Ako je suditi prema informaciji koja je objavljena na oficijalnoj stranici ambasade Švedske u Beogradu u ovoj zemlji postoji velika potražnja za radnom snagom. Objavljena je dvojezično dosta široka lista zanimanja za kojima postoji potreba.

Prije dolaska u Švedsku zainteresovani trebaju pronaći poslodavca koji je zainteresovan da ih radno angažuje. Ukoliko se ostvari dogovor sa poslodavcem za posao u jednoj od navedenih profesija, koje objavljujemo, za radnu dozvolu može se aplicirati- radeći, odavde iz Švedske- umesto da se to uradi iz zemlje porijekla i čeka na radnu dozvolu.

Nepoznavanje švedskog jezika ne bi trebao biti problem. U kontaktu sa Zavodom za migracije može se kontaktirati i na engleskom jeziku. Više informacija može se pronaći na internet stranici Zavoda za migracije. www.migrationsverket.se/

Pregled zanimanja koja su tražena u Švedskoj

Alatničari (Verktygsmakare), Apotekari (Apotekare), Babice (Barnmorskor), Betonjeri (Betongarbetare),Biomedicinski analitičari (Biomedicinskaanalytiker), Električar u distribuciji (Distributionselektriker),Elektroinženjeri i elektrotehničari (Elingenjörerocheltekniker),Farmaceutski tehničari (Receptarier),Fizičari(Fysiker),Geometri (Lantmätare), Građevinski inženjeri i tehničari (Byggnadsingenjörerochbyggnadstekniker)Instruktori vožnje (Trafiklärare)Inženjeri - brodski (Maskinbefäl, fartyg)Inženjeri – električna struja (Civilingenjörer, elkraft)Inženjeri i tehničari – elektronika i teletehnika (Civilingenjörer,ingenjörerochteknikerinomelektronikochteleteknik)Inženjeri – geografski informativni sistemi – (GIS-ingenjör)Inženjeri – grejanje – vodoinstalacije i ventilacija (VVS-ingenjörer)Inženjeri izgradnja(Civilingenjörer, byggochanläggning )Inženjeri u laboratoriji (Laboratorieingenjörer)Inženjeri mašinstva i mašinski tehničari (Maskiningenjörerochmaskintekniker)Inženjeri – mehanika (Civilingenjörer, maskin)Inženjeri i tehničari – rudarstva i metalurgije (Civilingenjörer, ingenjörerochteknikerinomgruvteknikochmetallurgi)Inženjeri ispitivači i menađeri ispitivanja (Testareochtestledare)ITarhitekte (IT-arkitekter)Komercijalisti (Företagssäljare)Kontrolori leta (Flygledare)Kuvari (Kockar)Lekari (Läkare)Limari – laka limarija (Tunnplåtslagare)Limari – teška limarija (Byggnadsplåtslagare)Medicinski administrativni radnici (Medicinskasekreterare)Medicinske sestre – gerijatrijske. (Geriatriksjuksköterskor)Medicinskesestre– hirurške (Operationssjuksköterskor)Medicinskesestre – javnozdravlje (Distriktssjuksköterskor)Medicinskesestre – opštismjer (Sjuksköterskor – grundutbildade)Medicinskesestre – pedijatrijske(Barnsjuksköterskor)Medicinskesestre - rendgenske (Röntgensjuksköterskor)Medicinskesestrezahitnunegu (Sjuksköterskorinomakutsjukvård)Medicinskesestrezapsihijatrijskunegu (Sjuksköterskor,psykiatriskvård)Mehaničarikamiona (Lastbilsmekaniker)Mehaničarimotornihvozila (Bilmekaniker)Moleri(Målare)Monteriizolacije (Isoleringsmontörer)Monterikrovnihpokrivača (Takmontörer)Nastavniciiučiteljiuosnovnimškolama (Lärareigrundskolanstidigareochsenare år)Nastavnicizaestetskeipraktičnepredmete(Lärareiestetiskaochpraktiska ämnen)Nastavnicizaopštepredmeteusrednjimškolama(Gymnasielärareiallmänna ämnen)Nastavnicizapredškolskiuzrast (Förskollärare)Nastavnicizastručnepredmeteusrednjimškolama (Gymnasielärareiyrkesämnen)Operaterimašinazazemljaneradove(Anläggningsmaskinförare)Operaterinamotorizovanimšumskimpostrojenjima(Skogsmaskinförare)Operateriufarmaceutskojproizvodnji (Processoperatörer, kemiskbasindustri)Pedagozizaosobesaposebnimpotrebama (Specialpedagoger)Pedagozizaslobodneaktivnosti(Fritidspedagoger)Pekariposlastičariikonditori (Bagare/Konditorer)Postavljačipodova(Golvläggare)Pripremaipostavljanjemetalnihkonstrukcija (Grovplåtslagare)Programerisoftveraisistema(Mjukvaru- ochsystemutvecklare)Psiholozi(Psykologer)Radnicinaizgradnjiželeznicaiputeva(Anläggningsarbetare)Radnicinakranu (Kranförare)Rudari (Bergarbetareigruva)Savetnicizaprofesionalnoisudijskousmjerenje (Studie- ochyrkesvägledare)Serviserimašinskeopreme(Maskinreparatörer)Staklorezac(Glasmästare)Stomatolozi (Tandläkare)Tehničariautomatskogupravljanja(Styr- ochreglertekniker)Tehničarileta (Flygtekniker)Tehničariuodržavanjunekretnina(Fastighetstekniker)Tehničarizaalarme(Larmtekniker)Telemarketeri (Telefonförsäljare)Tranžerimesa(Styckare)Vodoinstalateri (VVS-montörer)Zubnihigijeničari (Tandhygienister).

----------

Publikovano u januaru 2015.