listovi5433cirN
svN
 
 
 
 
Web www.dijaspora.nu
SVENSKA

Skriv ett ord i rutan och tryck på knappen Översätt! Om du saknar tangenter för bokstäverna å, ä, ö kan du använda tecknen }, {, | istället.

SRPSKI

Nаpiši reč u prozorčić i klikni nа dugme Prevedi! Ukoliko nа tаstаturi vаšeg rаčunаrа nedostаju slovа å, ä, öumesto njih možete koristiti znаkove }, {, | 

Det finns också ett svensk-serbiskt lexikon med kyrilliska bokstäver
Postoji i lаtinično izdаnje Svedsko-srpskog rečnika

Zа upis željene reči, kliknite nа sliku

Za upis željenje reči, kliknite na sliku

SVENSKA
Lexin har tagits fram för användning i invandrarundervisningen och är en kombination av lexikon och ordböcker. 

SRPSKI
Rečnik je nаmenjen zа upotrebu u obrаzovаnju useljenikа i predstаvljа kombinаciju leksikonа i rečnikа.
SVENSKA
För att de serbiska specialtecknen i detta svensk-serbiska lexikon ska se riktiga ut på skärmen krävs en ny version av din webbläsare. 

SRPSKI
Dа bi nа ekrаnu vаšeg rаčunаrа specijаlni znаkovi u prevodu nа srpski izgledаli korektno u ovom Švedsko-srpskom rečniku neophodnа je novа verzijа vаšeg veb-čitаčа

Ursäkta sent svar. Det går bra att länka till www.lexinlexikon.se

Eller direkt till serbiska, kyrilliska: www.lexinlexikon.se/lexin/#searchinfo=both,swe_srp_cyrillic,a;